หากคุณกำลังมองหาพื้นที่เพื่อ

เราช่วยคุณได้

บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เราช่วยให้คุณ

บริการของเรา

งานสำรวจจัดทำหมุดทางราบ และทางดิ่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

งานสำรวจจัดทำแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ(Drone survey)

งานสำรวจและจัดทำแผนที่ ภูมิประเทศ (Topographic Survey)

งานสำรวจทางชลศาสตร์ (Hydrographic Survey)

งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง(Construction Survey)

งานสำรวจเพื่อการออกแบบ (Design Survey)

งานรับเหมาก่อสร้าง (Construction)

งานสำรวจประจำโครงการแบบรายเดือน/วัน

จำหน่ายเครื่องมือสำรวจทุกชนิด

ลงทะเบียน

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ทำไมต้องเป็นเรา…?

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจพื้นที่ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านงานสำรวจ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยความพร้อมของเครื่องมือสำรวจและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

พลังงาน

ห้างสรรพสินค้า

สนามบิน

คมนาคม

อสังหาริมทรัพย์

การไฟฟ้า

อุทกศาสตร์ทางทะเล

สวนสารธารณะ

นิคมอุตสาหกรรม

รังวัดสัญญาณดาวเทียม

ภูมิประเทศ

การก่อสร้าง

ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

วิศวะกรสำรวจ, งานสำรวจ, สำรวจจัดทำแผนที่, สำรวจทางชลศาสตร์, สำรวจและจัดทำแผนที่, ภูมิประเทศ, สำรวจเพื่อการก่อสร้าง, สำรวจเพื่อการออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, สำรวจประจำโครงการ, จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ